Úvod

„Propojuji posvátnost ženství, ženské archetypy a vnáším to do každodenní reality.“

Jsem žena, pracuji se ženami a věnuji se ženským tématům a otázkám. Miluji vyjadřování sebe skrze text – píši články a brzy vyjde i má první kniha

Ženství jako dar aneb menstruace ve 21. století.

Život a tedy i ženství vnímám posvátně a jako ten největší dar, který nám byl dán… Proč je pro ženu tolik důležité uvědomit si ženskou podstatu Boha – Bohyni? Protože nám zkrátka tyto vzory od malička chybí.

V Bibli se píše, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale pokud skoro všechny náboženství vnímají Boha jako muže, k jakému obrazu stvořil ženy?

O mně

V mém životě mě asi nejvíce ovlivnilo moje žití v maringotce na samotě u lesa a studium ženských archetypů. O všem jsem se podrobně rozepsala zde.

Kurzy a sebevzdělávání

Kromě klasického vzdělání jsem absolvovala řadu kurzů a seminářů, které mě na mé cestě hodně ovlivnily. Mezi ty nejzásadnější patří práce s Lilií Khousnoutdinovou, Katinkou Soetenc či Kathy Jones, ale bylo jich mnohem více, celý výčet tady.